Živnostníci

5. marca do NR SR volím 23, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť

31. januára 2016, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

Volebný program SaS – Parlamentné voľby 2016

31. januára 2016, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

Agenda 2020 – 6 krokov, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť

29. januára 2016, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

Zamestnanci verzus živnostníci

12. marca 2011, Ondrej Kvasnica 5 komentáre »

Alien vs. Predator Kým expertná skupina sa snaží pripraviť kompromisný návrh daňovej a odvodovej reformy, za ktorý by zahlasovala celá koalícia (Koalícia sa zasekla na živnostníkoch, Koalíciu rozdeľujú živnostníci), zamestnanci a živnostníci sa v internetových diskusiách nezmyselne hádajú, kto z nich má viac výhod a mal by viac platiť do spoločnej kasy, a kto má ťažšie živobytie a zaslúžil by si rôzne úľavy. Ich argumenty však iba nasvedčujú, že ekonomické predmety by sa mali povinne intenzívne vyučovať už od základnej školy. Keďže ľudia bežne porovnávajú obrat živnostníka so mzdou zamestnanca, zjavne chýba pochopenie základných pojmov a už vôbec sa nedá očakávať poznanie širších súvislostí. Čítajte viac…

Sloboda a Solidarita pre Vás: konkrétne zlepšenia Vášho života

19. apríla 2010, Ondrej Kvasnica 2 komentáre »

Sloboda a Solidarita pre rodinu

Výrazne znížime odvody, lebo viac peňazí pre Vašu rodinu je najlepšia sociálna politika.

Uľahčíme vznik manželstva, a to tak, že zavedieme možnosť uzavrieť predmanželské zmluvy a umožníme ukončiť manželstvo dohodou.
Výrazne zvýšime odvod štátu na matky s deťmi do troch rokov do II. piliera. Chápeme totiž, že matka, ktorá vychováva deti, nesmie mať preto nízky dôchodok.
Nebudeme finančne postihovať matky na materskej v prípade, že majú príjem. Je to slobodná voľba matky, ako sa rozhodne riešiť svoju situáciu.
Výrazne zvýšime podporu detí, ale len prvých štyroch. Je nezodpovedné mať desať detí a viac detí a nevedieť ich uživiť.
Presunieme náboženstvo z povinne voliteľných predmetov do voliteľných predmetov. Rodičia budú vo väčšej miere rozhodovať o vzdelávaní svojich detí.
Zavedieme voľnočasové poukazy pre deti v hodnote 555 eur ročne (3 x životné minimum), ktoré môže použiť na športové aktivity v klube, umelecké krúžky, školský klub a pod.
Podporíme výstavbu viacúčelových ihrísk tak, že štát poskytne obciam dotáciu na výstavbu 100 viacúčelových ihrísk ročne.
Čítajte viac…