Pacienti

Sloboda a Solidarita pre Vás: konkrétne zlepšenia Vášho života

19. apríla 2010, Ondrej Kvasnica 2 komentáre »

Sloboda a Solidarita pre rodinu

Výrazne znížime odvody, lebo viac peňazí pre Vašu rodinu je najlepšia sociálna politika.

Uľahčíme vznik manželstva, a to tak, že zavedieme možnosť uzavrieť predmanželské zmluvy a umožníme ukončiť manželstvo dohodou.
Výrazne zvýšime odvod štátu na matky s deťmi do troch rokov do II. piliera. Chápeme totiž, že matka, ktorá vychováva deti, nesmie mať preto nízky dôchodok.
Nebudeme finančne postihovať matky na materskej v prípade, že majú príjem. Je to slobodná voľba matky, ako sa rozhodne riešiť svoju situáciu.
Výrazne zvýšime podporu detí, ale len prvých štyroch. Je nezodpovedné mať desať detí a viac detí a nevedieť ich uživiť.
Presunieme náboženstvo z povinne voliteľných predmetov do voliteľných predmetov. Rodičia budú vo väčšej miere rozhodovať o vzdelávaní svojich detí.
Zavedieme voľnočasové poukazy pre deti v hodnote 555 eur ročne (3 x životné minimum), ktoré môže použiť na športové aktivity v klube, umelecké krúžky, školský klub a pod.
Podporíme výstavbu viacúčelových ihrísk tak, že štát poskytne obciam dotáciu na výstavbu 100 viacúčelových ihrísk ročne.
Čítajte viac…