Dane a odvody

5. marca do NR SR volím 23, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť

31. januára 2016, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

Volebný program SaS – Parlamentné voľby 2016

31. januára 2016, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

Agenda 2020 – 6 krokov, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť

29. januára 2016, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

Vláda ako drogový kartel

12. septembra 2012, Ondrej Kvasnica 3 komentáre »

Zbrane a peniazePoslanci NR SR včera schválili zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Kabinet Roberta Fica odôvodňuje zámer potrebou konsolidovať verejné financie. Selektívne spotrebné dane vnímam ako vhodný nástroj štátu na daňové zaťaženie výrobkov, pri ktorých má v súvislosti s ich spotrebou zvýšené výdavky, napr. nákladnejšia zdravotná starostlivosť fajčiarov. V skutočnosti sa však štát správa skôr ako drogový kartel, ktorý profituje na závislosti občanov, dokonca bez toho, aby musel s niečím vôbec obchodovať. Iba ako výpalník si zoberie svoj podiel.

V dôvodovej správe sa síce píše, že zákon sa navrhuje „aj s ohľadom na ochranu verejného zdravia,“ ale reálne dopady na zdravie nie sú nijako vyjadrené. Naopak, v doložke vplyvov sa jasne uvádza, že zákon bude mať negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie i sociálne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva. To nebránilo vládnym poslancom schváliť tento zákon, nakoľko pre nich je podstatné získať ďalších 8 mil. € do rozpočtu na rozhadzovanie.

Nie som fajčiar, som proti fajčeniu a za primeranú ochranu nefajčiarov, avšak takýto spôsob zdaňovania musím kritizovať ako nespravodlivý. A to sa týka všetkých spotrebných daní. Selektívne spotrebné dane by mali byť účelovo viazané na štátne výdavky súvisiace s predmetom dane a len vo výše na to potrebnej. Politici by nemali vykrývať diery v rozpočte zneužívaním občanov závislých na cigaretách, lebo majú istotu, že na sa nájde, aj keby nebolo čo jesť. Verejné financie je nutné konsolidovať znižovaním výdavkov.

Zdroje: aktuality.sk, NRSR.sk

Zamestnanci verzus živnostníci

12. marca 2011, Ondrej Kvasnica 5 komentáre »

Alien vs. Predator Kým expertná skupina sa snaží pripraviť kompromisný návrh daňovej a odvodovej reformy, za ktorý by zahlasovala celá koalícia (Koalícia sa zasekla na živnostníkoch, Koalíciu rozdeľujú živnostníci), zamestnanci a živnostníci sa v internetových diskusiách nezmyselne hádajú, kto z nich má viac výhod a mal by viac platiť do spoločnej kasy, a kto má ťažšie živobytie a zaslúžil by si rôzne úľavy. Ich argumenty však iba nasvedčujú, že ekonomické predmety by sa mali povinne intenzívne vyučovať už od základnej školy. Keďže ľudia bežne porovnávajú obrat živnostníka so mzdou zamestnanca, zjavne chýba pochopenie základných pojmov a už vôbec sa nedá očakávať poznanie širších súvislostí. Čítajte viac…