Voľby do NR SR 2016

Pripravení na reformy - aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť

Vitajte na mojej webovej adrese!

Volám sa Ondrej Kvasnica, pochádzam z Trenčína a žijem v Bratislave. Vyštudoval som v odbore Kybernetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ďalej som taktiež absolvoval pedagogické a ekonomické štúdium. Získané poznatky naplno uplatňujem pri podnikaní v oblasti informačných technológií, pôsobím ako konateľ vlastnej firmy OKweb s.r.o., konzultant a vývojár softvéru so zameraním na automatizáciu administratívy. Použitím informačných technológií klientom uľahčujem ich prácu.

Uvedomujem si, že mojej pomerne úspešnej kariére vďačím okrem iného aj môjmu dobrému vzdelaniu, ktoré mi poskytla spoločnosť cez verejné školstvo. Preto popri podnikaní, ako splácanie dlhu voči spoločnosti, som učiteľ databáz na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií. Napriek tomu, že je to v súčasnosti veľmi nevďačná práca. Pokladám za dôležité pre pokrok celej spoločnosti, aby tí vzdelanejší a skúsenejší sa delili o svoje poznatky a odovzdávali ich hlavne ďalším generáciám. Učitelia však majú často pri svojej práci zviazané ruky zlou politikou v rezorte školstva, ktorá učiteľov viac obmedzuje, než by im pomáhala. Nie príliš odlišné skúsenosti mám ako podnikateľ a ekonóm. Byrokracia, korupcia, nevymožiteľnosť práva, to je súčasná vládna politika.

Na rozdiel od mnohých občanov som politiku nikdy nevnímal ako absolútne zlo, ktorému je nutné sa vyhýbať a najlepšie sa o to nijako nezaujímať. Politika ovplyvňuje naše životy, preto som vždy pokladal za prirodzené využiť možnosť ovplyvňovať politiku, a aspoň vo voľbách svojim výberom eliminovať politikov, čo by to obávané zlo mohli spôsobovať. Naopak, pred 7 rokmi vznikla strana Sloboda a Solidarita, pomocou ktorej môžeme v politike rozširovať skutočné dobro. Už to nie je iba nováčik s prísľubom čestnosti a odbornosti, ale za roky pôsobenia sa ukázalo, že podľa hodnotenia nezávislých organizácií má SaS dlhodobo najlepší program, žiadne korupčné kauzy, a nikdy neotočí proti vlastnému programu a sľubom, len aby si udržala kreslá a moc. SaS je skúsenejšia a pripravená prevziať zodpovednosť za reformy na Slovensku. Len pri SaS máte istotu, že vaše hlasy nepreSMERuje. SaS má dlhodobo preferencie nad 5% hranicou zvoliteľnosti, takže vaše hlasy neprepadnú, a zároveň je istota, že nepôjde do spoločnej vlády so SMER‑SD, čím by mu umožnila ďalšie rozkrádanie Slovenska či eurofondov.

Keď chceme dosiahnuť zmenu, nestačí iba vhodiť svoj hlas, ale pre čo najlepší výsledok je nutné presvedčiť aj maximum iných ľudí, aby sa pridali. Pri odporúčaní voliť SaS nemôžem prejaviť svoju dôveru voči strane a jej programu viac než tým, že sám dám svoje meno na jej kandidátnu listinu a osobne budem ten program realizovať. Na to však potrebujem vaše preferenčné hlasy. Ak ma chcete podporiť v tom, aby som sa mohol podieľať na potrebných reformách, zakrúžkujte č. 73 na kandidátke SaS, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

V prípade, že mi doprajete funkciu poslanca NR SR, neváhajte zdieľať informácie o mojej kandidatúre na internete, či osobne odporúčať moju voľbu svojim blízkym aj širšiemu okoliu. Voľby sa nevyhrávajú na základe toho, komu najviac držali palce, ale podľa najväčšieho počtu hlasov. S otázkami ohľadom mojej kandidatúry, volebného programu alebo ponukou pomôcť ma určite kontaktujte.

Ďakujem!

Ing. Ondrej Kvasnica, PhD.

 

AGENDA 2020 - 6 krokov, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť
 
AGENDA 2020 je ťažisková časť volebného programu SaS zameraná na ekonomické reformy. Pozitívne dopady týchto reforiem totiž pocítia všetci bez ohľadu na náboženstvo, príslušnosť ku ktorejkoľvek väčšine alebo menšine, zamestnanci, podnikatelia, aj sociálne odkázaní.
 

Čítajte viac…

Volebný program 2016
 
Okrem ekonomických reforiem AGENDA 2020 máme pripravený volebný program pre všetky rezorty vrátane školstva, zdravotníctva, či spravodlivosti, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
 

Čítajte viac…

Máme najlepší volebný program:
 
INESS, Podnikateľská asociácia Slovenska, HPI, INEKO
 

Čítajte viac…

Zakrúžkujte č. 73 na kandidátke SaS, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
 

Pre lokálpatriotov ponuka kandidátov SaS z môjho rodného Trenčína

Pripravení na reformy - Sloboda a Solidarita Trenčín

Pridaj komentár