Stredná odborná škola polygrafická

Stránka obsahuje priebežne aktualizované informácie k predmetu Aplikovaná výpočtová technika žiakov SOŠ polygrafickej. Web školy nájdete na adrese polygraficka.sk.

Obsah

 1. I.GMA / AVT1
 2. I.GMA / AVT2
 3. I.GMB / AVT1
 4. I.GMB / AVT2
 5. II.GMA / AVT1
 6. II.GMA / AVT2
 7. II.GMB / AVT1
 8. II.GMB / AVT2
 9. III.GMA / AVT1
 10. III.GMA / AVT2
 11. III.GMB / AVT1
 12. III.GMB / AVT2
 13. Rozvrh hodín
 14. Študijné materiály
 15. Študijný poriadok

I.GMA / AVT1

I.GMA / AVT2

I.GMB / AVT1

I.GMB / AVT2

II.GMA / AVT1

II.GMA / AVT2

II.GMB / AVT1

 • 18.10.2018: Prebrali sme kapitolu CSS Text po podkapitolu Text Shadow. Najbližšie budeme mať spolu hodinu 13.11.2018, kedy budeme mať písomku z celého doterajšieho učiva. Ak pri domácej príprave si nebudete vedieť s niečim poradiť, je možné sa na mňa obrátiť. Písomka bude prebiehať cez web na počítači, každý je povinný si na hodinu priniesť počítač s pripojením na internet.
 • 16.10.2018: Prebrali sme kapitoly CSS Margins, CSS Padding, CSS Height/Width, CSS Box Model, CSS Outline a načali sme CSS Text.
 • 04.10.2018: Prebrali CSS Backgrounds a CSS Borders.
 • 02.10.2018: Dokončili sme kapitolu CSS Syntax, prebrali CSS How To a CSS Colors.
 • 20.09.2018: Dokončili sme kapitolu CSS Introduction a začali kapitolu CSS Syntax.
 • 18.09.2018: Na pripomenutie a zopakovanie sme si pozreli nejaké žiacke projekty z prvého ročníka, a potom sme začali s úvodom do CSS. Na domácu úlohu si pozrieť študijné materiály k jazykom HTML a CSS a poznačiť si, ktoré témy sa nepreberali v prvom ročníku, resp. sú s nimi problémy, aby sme sa im venovali v druhom.
 • 06.09.2018: Úvodná hodina – kvôli kurzu BOZP sme ju neabsolvovali celú spolu, preto je nutné si samostatne naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Aplikovaná výpočtová technika, v prípade nejasností sa opýtať učiteľa na ďalšej hodine. Na ďalšiu hodinu si treba doniesť vlastné projekty webstránok, ktoré žiaci robili v prvom ročníku a vedieť ich učiteľovi odprezentovať.

II.GMB / AVT2

 • 18.10.2018: Dokončili sme kapitolu CSS Height/Width, prebrali sme CSS Box Model, CSS Outline a CSS Text po podkapitolu Line Height. Najbližšie budeme mať spolu hodinu 13.11.2018, kedy budeme mať písomku z celého doterajšieho učiva. Ak pri domácej príprave si nebudete vedieť s niečim poradiť, je možné sa na mňa obrátiť. Písomka bude prebiehať cez web na počítači, každý je povinný si na hodinu priniesť počítač s pripojením na internet.
 • 16.10.2018: Dokončili sme kapitolu CSS Borders, prebrali sme CSS Margins, CSS Padding a načali CSS Height/Width.
 • 04.10.2018: Dokončili sme kapitolu CSS Colors, prebrali CSS Backgrounds a načali CSS Borders.
 • 02.10.2018: Dokončili sme kapitolu CSS Syntax, prebrali CSS How To a načali CSS Colors.
 • 20.09.2018: Dokončili sme kapitolu CSS Introduction a začali kapitolu CSS Syntax.
 • 18.09.2018: Na pripomenutie a zopakovanie sme si pozreli nejaké žiacke projekty z prvého ročníka, a potom sme začali s úvodom do CSS. Na domácu úlohu si pozrieť študijné materiály k jazykom HTML a CSS a poznačiť si, ktoré témy sa nepreberali v prvom ročníku, resp. sú s nimi problémy, aby sme sa im venovali v druhom.
 • 06.09.2018: Úvodná hodina – v prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Aplikovaná výpočtová technika. Na ďalšiu hodinu si treba doniesť vlastné projekty webstránok, ktoré žiaci robili v prvom ročníku a vedieť ich učiteľovi odprezentovať.

III.GMA / AVT1

 • 18.10.2018: Prebrali sme JS Comments, JS Variables a JS Operators po podkapitolu JavaScript Logical Operators. Najbližšie budeme mať spolu hodinu 13.11.2018, kedy budeme mať písomku z celého doterajšieho učiva. Ak pri domácej príprave si nebudete vedieť s niečim poradiť, je možné sa na mňa obrátiť. Písomka bude prebiehať cez web na počítači, každý je povinný si na hodinu priniesť počítač s pripojením na internet.
 • 16.10.2018: Prebrali sme JS Statements a JS Syntax.
 • 04.10.2018: Prebrali sme JS Where To, JS Output a načali JS Statements.
 • 02.10.2018: Prebrali sme JS Introduction a načali JS Where To.
 • 20.09.2018: Na pripomenutie a zopakovanie sme si pozreli nejaké žiacke projekty z predchádzajúcich ročníkov, a potom sme začali s JS Tutorial.
 • 18.09.2018: Úvodná hodina – v prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Aplikovaná výpočtová technika. Na ďalšiu hodinu si treba doniesť vlastné projekty webstránok, ktoré žiaci robili v prvom a druhom ročníku a vedieť ich učiteľovi odprezentovať. Okrem toho si pozrieť študijné materiály k jazykom HTML a CSS a poznačiť si, ktoré témy sa nepreberali v prvom a druhom ročníku, resp. sú s nimi problémy, aby sme sa im venovali v treťom.

III.GMA / AVT2

 • 18.10.2018: Prebrali sme JS Comments, JS Variables a JS Operators po podkapitolu JavaScript Comparison Operators. Najbližšie budeme mať spolu hodinu 13.11.2018, kedy budeme mať písomku z celého doterajšieho učiva. Ak pri domácej príprave si nebudete vedieť s niečim poradiť, je možné sa na mňa obrátiť. Písomka bude prebiehať cez web na počítači, každý je povinný si na hodinu priniesť počítač s pripojením na internet.
 • 16.10.2018: Prebrali sme JS Statements a JS Syntax.
 • 04.10.2018: Prebrali sme JS Output a načali JS Statements.
 • 02.10.2018: Prebrali sme JS Introduction, JS Where To a načali JS Output.
 • 20.09.2018: Na pripomenutie a zopakovanie sme si pozreli nejaké žiacke projekty z predchádzajúcich ročníkov, a potom sme začali s JS Tutorial a JS Introduction.
 • 18.09.2018: Úvodná hodina – v prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Aplikovaná výpočtová technika. Na ďalšiu hodinu si treba doniesť vlastné projekty webstránok, ktoré žiaci robili v prvom a druhom ročníku a vedieť ich učiteľovi odprezentovať. Okrem toho si pozrieť študijné materiály k jazykom HTML a CSS a poznačiť si, ktoré témy sa nepreberali v prvom a druhom ročníku, resp. sú s nimi problémy, aby sme sa im venovali v treťom.

III.GMB / AVT1

 • 11.10.2018: Dokončili sme kapitolu JS Statements, prebrali JS Syntax a JS Comments.
 • 09.10.2018: Dokončili sme kapitolu JS Where To, prebrali JS Output a načali JS Statements.
 • 27.09.2018: Začali sme preberať JS Tutorial, prebrali sme JS Introduction a načali JS Where To.
 • 25.09.2018: Úvodná hodina – v prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Aplikovaná výpočtová technika. Na ďalšiu hodinu si treba doniesť vlastné projekty webstránok, ktoré žiaci robili v prvom a druhom ročníku a vedieť ich učiteľovi odprezentovať. Okrem toho si pozrieť študijné materiály k jazykom HTML a CSS a poznačiť si, ktoré témy sa nepreberali v prvom a druhom ročníku, resp. sú s nimi problémy, aby sme sa im venovali v treťom.

III.GMB / AVT2

 • 11.10.2018: Dokončili sme kapitolu JS Statements, prebrali JS Syntax a JS Comments.
 • 09.10.2018: Dokončili sme kapitolu JS Where To, prebrali JS Output a načali JS Statements.
 • 27.09.2018: Prebrali sme JS Introduction a načali JS Where To.
 • 25.09.2018: Úvodná hodina – v prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Aplikovaná výpočtová technika. Na ďalšiu hodinu si treba doniesť vlastné projekty webstránok, ktoré žiaci robili v prvom a druhom ročníku a vedieť ich učiteľovi odprezentovať. Okrem toho si pozrieť študijné materiály k jazykom HTML a CSS a poznačiť si, ktoré témy sa nepreberali v prvom a druhom ročníku, resp. sú s nimi problémy, aby sme sa im venovali v treťom. Začali sme s JS Tutorial a JS Introduction.

Rozvrh hodín

Párny Nepárny
Utorok Štvrtok Utorok Štvrtok
1. hodina
08:00 – 08:45
III.GMA / AVT1 II.GMB / AVT2 I.GMA / AVT2 I.GMB / AVT1
2. hodina
08:50 – 09:35
III.GMA / AVT2 II.GMB / AVT1
3. hodina
09:45 – 10:30
II.GMB / AVT2 III.GMA / AVT1 I.GMB / AVT2 I.GMA / AVT1
4. hodina
10:50 – 11:35
II.GMB / AVT1 III.GMA / AVT2
5. hodina
11:40 – 12:25
I.GMB / AVT2 I.GMA / AVT1 II.GMA / AVT1 III.GMB / AVT1
6. hodina
13:00 – 13:45
II.GMA / AVT2 III.GMB / AVT2
7. hodina
13:50 – 14:35
I.GMA / AVT2 I.GMB / AVT1 III.GMB / AVT1 II.GMA / AVT2
8. hodina
14:40 – 15:25
III.GMB / AVT2 II.GMA / AVT1

Študijné materiály

Študijný poriadok

Nájdete tu informácie hlavne o tom, ako sa správať v učebni, o spôsobe hodnotenia, konzultáciách a kontaktoch, povinnostiach pri absencii, študijných materiáloch a trestoch.

 • Na hodinu do učebne sa chodí včas tak, aby po zvonení boli už všetci na svojich miestach. Oneskorené a postupné prichádzanie zdržuje a vyrušuje.
 • Je nutné dodržiavať zasadací poriadok vytvorený na prvej hodine, resp. podľa zmien uskutočnených učiteľom.
 • Po príchode do učebne budú žiaci v zmysle pokynov učiteľa odkladať školské počítače, ktoré nebudeme používať, zo stolov tak, aby nezavadzali (na koniec stola alebo na zem). Počas hodiny je nutné dávať pozor na to, aby sa školské počítače nejakým spôsobom nepoškodili.
 • V počítačovej učebni je zakázané jesť. Piť je povolené za predpokladu maximálnej opatrnosti, aby nebolo nič obliate.
 • Po zvonení treba ukončiť všetky aktivity vrátane rozhovorov, obrátiť sa smerom k učiteľovi a čakať na pokyny bez toho, aby musel utišovať, upozorňovať a podobne.
 • Počas hodiny je zakázané robiť čokoľvek nesúvisiace s prebiehajúcim vyučovacím procesom: rozprávať bez pokynov učiteľa, manipulovať s mobilným telefónom a inými nepovolenými zariadeniami, venovať sa príprave na iné predmety, na počítači pracovať s programami a internetovými stránkami, ktoré priamo nesúvisia s predmetom výuky.
 • Pri výklade sa treba obrátiť pohľadom smerom k učiteľovi, alebo smerom k projekcii, ak pritom niečo ukazuje.
 • Očakáva sa elementárne slušné správanie, pri komunikácii budeme k sebe milí a usmievaví :o)
 • Zvonenie na konci hodiny nie je znamením pre žiakov na okamžité vyparenie sa z učebne. Slušné je počkať, kým učiteľ dohovorí a rozlúči sa, potom po sebe upratať stôl, zasunúť stoličku, a až potom odísť.
 • Na vyučovaní je vítaná vlastná iniciatíva, otázky k téme alebo návrhy na nové témy, prihlásenie sa na opravenie známok a podobne.
 • Hodnotenie môže pozostávať z písomných teoretických prác, praktických prác, domácich projektov, z ústnych odpovedí, domácich úloh, prezentácií, prípadne iných foriem. Niektoré absolvujú všetci povinne a niektoré sa budú uplatňovať individuálne pri opakovaní učiva, opravovaní známok, či trestaní. Hromadné skúšanie bude spravidla oznámené vopred a bude tomu predchádzať opakovanie, čo nevylučuje, že za mimoriadnych okolností môže dôjsť aj k mimoriadnemu skúšaniu.
 • Polročná a koncoročná známka nie je počítaná čistým priemerom jednotlivých známok, ale priemerom percentuálneho výsledku z jednotlivých skúšaní so zohľadnením váhy jednotlivých známok. Žiaci sa môžu priebežne informovať o tom, aká známka momentálne vychádza a ako je možné si ju zlepšiť, u učiteľa.
 • Hodnotiaca stupnica:
  1 ~ < 90 % ; 100 % >
  2 ~ < 75 % ;   90 % )
  3 ~ < 50 % ;   75 % )
  4 ~ < 25 % ;   50 % )
  5 ~ <   0 % ;   25 % )
 • Žiak, ktorý dostane zo skúšania 5, bude neskôr vyvolaný na opravu z tej istej témy. Pri iných známkach je iniciatíva na strane žiaka, aby sa prihlásil, ak si chce zlepšiť hodnotenie.
 • V prípade potreby je možné dohodnúť konzultácie alebo doučovanie, treba osloviť učiteľa počas vyučovania, cez prestávku, alebo cez internet e-mailom, cez facebook, Google, či inú dostupnú technológiu.
 • Pri absencii na hodine je žiak povinný si zistiť, čo sa dialo na vyučovaní a aké sú jeho povinnosti, doštudovať si zameškané a pripraviť sa na ďalšiu hodinu. Ospravedlnenia budú posudzované individuálne podľa dôvodu absencie a akceptované iba v prípade opodstatnenosti.
 • Robiť si vlastné poznámky na hodinách nie je vyžadované. Všetky študijné materiály a aktuálne informácie budú zverejňované na webe skola.kvasnica.info, ale v prípade pocitu potreby si žiaci môžu písať aj vlastné. Užitočné môže byť prečítať si dostupné materiály vopred, a potom si na hodinách značiť to chýbajúce.
 • Na vyučovanie je povinné si nosiť vlastný notebook podľa požiadaviek stanovených školou s nainštalovanou školskou licenciou aplikácie Adobe Dreamweaver, aktuálnym internetovým prehliadačom (odporúčaný Google Chrome) a pripojením na internet.
 • Porušenie týchto pravidiel bude trestané uprednostnením pri ústnych odpovediach, alebo prácou navyše: domácou úlohou ako vypracovanie projektu, prezentácie a podobne.
 1. Martin Klein píše:

  Ahoj

 2. Martin Klein píše:

  Veľmi sa na hodiny s vami teším.

Pridaj komentár