Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

Stránka obsahuje priebežne aktualizované informácie k predmetu Bázy dát žiakov SOŠ masmediálnych a informačných štúdií. Web školy nájdete na adrese www.sosmis.sk.

Databáza

Obsah

 1. III.A / 2. skupina
 2. IV.A / 1. skupina
 3. IV.A / 2. skupina
 4. Rozvrh hodín
 5. Študijné materiály
 6. Študijný poriadok

III.A / 2. skupina

 • 22.06.2016: Uzatvorenie známok
 • 20.06.2016: Kontrolná práca – praktické úlohy na úpravy formulárov
 • 15.06.2016: Cvičenia
 • 13.06.2016: Cvičenia
 • 08.06.2016: Vlastnosti ostatných objektov formulára
 • 06.06.2016: Opakovanie po odbornej praxi
 • 11.05.2016: Vlastnosti tlačidla a karty
 • 04.05.2016: Údajové vlastnosti textového poľa
 • 02.05.2016: Formátové vlastnosti textového poľa
 • 27.04.2016: Vlastnosti sekcií formulára
 • 25.04.2016: Údajové a iné vlastnosti formulára
 • 20.04.2016: Formátové a udalostné vlastnosti formulára
 • 18.04.2016: Vyhodnotenie kontrolnej práce
 • 13.04.2016: Access: Formuláre – kontrolná práca (vytvorenie a práca s formulárom) – kto nebol na hodine, napíše si cez najbližšiu možnú príležitosť.
 • 11.04.2016: Opakovanie
 • 06.04.2016: Návrhové zobrazenie formulára
 • 04.04.2016: Úprava formulára
 • 30.03.2016: Cvičenia
 • 23.03.2016: Opakovanie – Práca s formulármi + vyhľadávanie, filtrovanie…
 • 21.03.2016: Práca s formulármi – navigácia, pridávanie, odstránenie, …
 • 14.03.2016: Access: Formuláre – kontrolná práca (teoretická časť) – kto nebol na hodine, napíše si cez najbližšiu možnú príležitosť.
 • 09.03.2016: Dokončili sme kapitolu Typy formulárov z témy Access: Formuláre, ďalšiu hodinu bude písomka z teórie formulárov. Všetko treba vedieť vymenovať aj opísať.
 • 07.03.2016: Začali sme kapitolu Typy formulárov z témy Access: Formuláre, vysvetlili sme si a vyskúšali vytvoriť rôzne formuláre pre jednu tabuľku cez tlačidlá aj sprievodcu, ďalšiu hodinu si dokončíme formuláre pre viaceré prepojené tabuľky a 14.3. bude písomka z teórie formulárov.
 • 02.03.2016: Z témy Access: Formuláre sme prešli teóriu po možnosti vytvorenia formulára, nabudúce pôjdeme na Typy formulárov, a zároveň sa budeme učiť, ako jednotlivé typy vytvárať.
 • 17.02.2016: Začali sme novú tému Access: Formuláre.
 • 15.02.2016: Access: Tabuľky – kontrolná práca – opakovaná vrátane posledného nového učiva, kto nebol na hodine, napíše si cez najbližšiu možnú príležitosť.
 • 10.02.2016: Dokončenie nastavovania vzťahov a cvičenia.
 • 08.02.2016: Kľúče a vzťahy.
 • 03.02.2016: Prebrali sme si Vypočítavané polia vrátane praktického cvičenia. Na domácu úlohu je nutné si to ešte individuálne precvičiť a v prípade problémov sa ohlásiť, inak pôjdeme ďalšiu hodinu na nové učivo.
 • 28.01.2016: Vyhodnotili sme si kontrolnú prácu a ukázali správny postup riešenia. Vzhľadom na dôležitosť učiva ako východisko pre ďalšie nasledujúce témy budeme po prebratí zvyšného učiva z Tabuliek písať kontrolnú prácu na známky ešte raz, pričom predtým bonusové úlohy budú už povinné.
 • 21.01.2016: Budeme robiť kontrolnú prácu z Tabuliek, celé prebrané učivo vrátane Vyhľadávania. Úlohy zo zvyšného neprebraného budú ako bonusové. Pôjde o vytvorenie databázy podľa zadania, niečo podobné, ako je Príklad uvedený na konci článku Tabuľky, alebo ako bolo pred časom na domácu úlohu. Na základe získaných známok budú uzatvorené polročné známky. Kto na hodine nebude, bude mať uzatvorené z doterajších známok, ale kontrolnú prácu si určite urobí neskôr a známka pôjde do druhého polroku.
 • 19.01.2016: Prebrali sme novú tému: Vyhľadávanie.
 • 14.01.2016: Urobili sme si cvičenia na Overovacie pravidlá. Ďalšie cvičenia je nutné si už urobiť individuálne na domácu úlohu, napr. Príklad uvedený na konci článku Tabuľky, ďalšiu hodinu prejdeme už na nové učivo: Vyhľadávanie.
 • 12.01.2016: Opakovanie.
 • 15.12.2015: Mali sme na druhý pokus písomku z Overovacích pravidiel.
 • 10.12.2015: Na písomku z Overovacích pravidiel nebol nikto pripravený, preto bude v utorok skúšanie zopakované.
 • 08.12.2015: Začali sme preberať Overovacie pravidlá. Keďže väčšina žiakov počas výkladu vyrušovala, za trest si treba látku naštudovať samostatne v rozsahu článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli, na začiatku ďalšej hodiny bude známkované skúšanie, či už písomne alebo ústne, ešte sa rozhodnem.
 • 03.12.2015: Zopakovali sme si ešte nejaké problematické záležitosti pri tvorbe databáz, bola ústna odpoveď a praktický príklad zo vstupných masiek. Na domácu úlohu vypracujte a na papieri doneste napísané 2 vstupné masky: telefónne číslo (+421 903 123 456 – treba povoliť medzi číslami medzery, bez medzier, prípadne lomítko, pomlčku a pod.) a kód zásoby (ABCD12345efg – 4 povinné veľké písmená, 5 povinných číslic, 3 nepovinné malé písmená). Odovzdať na papieri, odporúčam vypracovať v Accesse, aby ste si to vyskúšali, či to funguje.
 • 01.12.2015: Zopakovali sme si doterajšie učivo na konkrétnom databázovom projekte, urobili sme si cvičenie na Vstupné masky. Vyskúšať na známku som nestihol nikoho, tak sa to odkladá na ďalšiu hodinu.
 • 26.11.2015: Preberali sme Vstupné masky z témy Tabuľky. Nasledujúcu hodinu bude niekto odpovedať na známku.
 • 24.11.2015: Vyhodnocoval som domáce úlohy. Opakovali sme problematické záležitosti.
 • 19.11.2015: Preberal som domáce úlohy. Tí, čo neodovzdali, majú to zatiaľ za 5. Ak sa päťke chcete vyhnúť, je nutné úlohu čo najskôr zaslať e-mailom, než budem známky zapisovať do žiackej knižky. Bude možné úlohu odovzdať aj neskôr, ale päťka tam už zostane. Zadanie naďalej nájdete v článku Tabuľky – domáca úloha. Kto nemá Microsoft Access, nech mi napíše e-mail, zašlem návod na stiahnutie a inštaláciu. Inak sme sa začali venovať vrámci témy Tabuľky Vstupným maskám.
 • 10.11.2015: Opakovali sme vlastnosti polí a preberali niektoré ďalšie. Najbližšiu hodinu budeme mať až 19.11., preto na toto obdobie dostanete domácu úlohu. Zadanie nájdete v článku Tabuľky – domáca úloha. Odporúčam si pri riešení úlohy naštudovať zverejnené študijné materiály vrátane príkladu z témy Tabuľky, čo môže byť nápomocné. Domáca úloha je povinná, známkovaná.
 • 03.11.2015: Pokračovali sme s vlastnosťami polí.
 • 27.10.2015: Začali sme preberať vlastnosti polí.
 • 22.10.2015: Urobili sme si Cvičenie na názvy polí a údajové typy.
 • 20.10.2015: Preberali sme kapitolu Typ údajov z témy Tabuľky.
 • 15.10.2015: Prešli sme na tvorbu tabuliek, na domácu úlohu si treba aspoň očami prebehnúť tému Tabuľky, aby ste boli aspoň trochu v obraze, čo budeme preberať.
 • 13.10.2015: Začali sme sa venovať programu Microsoft Access 2013. Pripomínam, že treba si ho čo najskôr zabezpečiť aj na domácu prípravu a úlohy.
 • 08.10.2015: Databáza – kontrolná práca, kto chýbal, napíše si na najbližšej hodine, je to povinné pre všetkých žiakov.
 • 06.10.2015: Skontrolovali sme si domáce úlohy a zopakovali učivo na písomku z témy Databáza, ktorá bude ďalšiu hodinu.
 • 29.09.2015: Na domácu úlohu si na papier urobte doplnené Cvičenie z témy Databáza. Doplnil som tému o kapitolu Databázový model, ktorá by mohla pomôcť pre pochopenie a vypracovanie príkladu. Najbližšiu hodinu niekto na známku ústne zopakuje doterajšie učivo a ďalšiu hodinu predpokladám písomku.
 • 24.09.2015: Na domácu úlohu si na papier urobte Cvičenie z témy Databáza.
 • 22.09.2015: Zopakovali sme si doterajšie učivo cez ústnu odpoveď, prebrali sme poslednú kapitolu Databázové objekty z témy Databáza.
 • 17.09.2015: Prešli sme si ďalšie kapitoly z úvodnej témy Databáza okrem Databázových objektov, ktoré nám zostávajú na ďalšie hodiny. Tým sa postupne blíži aj čas prvej písomky, ktorú odhadujem na koniec mesiaca. Medzičasom sa môže naskytnúť aj nejaká ústna odpoveď.
 • 10.09.2015: Prešli sme si kapitoly Definícia a Vlastnosti z témy Databáza. Na ďalšiu hodinu o týždeň by to mal vedieť niekto dobrovoľne či nedobrovoľne zopakovať na známku.
 • 08.09.2015: Na prvých hodinách sa bude preberať úvodná téma Databáza.
 • 08.09.2015: V prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Bázy dát.

IV.A / 1. skupina

 • 04.05.2016: Uzatváranie známok + kontrolná práca pre chýbajúcich v pondelok
 • 02.05.2016: Access: Zostavy – kontrolná práca (teória, čo je to, na čo sa používa, výhody, možnosti, vytvorenie zostavy, úprava existujúcej zostavy)
 • 27.04.2016: Nová téma – Access: Dotazy
 • 25.04.2016: Cvičenia
 • 20.04.2016: Cvičenia
 • 18.04.2016: Nové vlastnosti objektov zostavy
 • 13.04.2016: Návrhové zobrazenie zostavy
 • 11.04.2016: Návrhové zobrazenie zostavy – zoskupovanie a zoraďovanie
 • 06.04.2016: Cvičenia
 • 04.04.2016: Sprievodca zostavou
 • 30.03.2016: Sprievodca zostavou
 • 23.03.2016: Opakovanie
 • 21.03.2016: Špeciálne funkcie zostáv
 • 14.03.2016: Začali sme preberať nové učivo – Access: Zostavy
 • 09.03.2016: Access: Formuláre – kontrolná práca (praktická časť) – kto nebol na hodine, napíše si cez najbližšiu možnú príležitosť.
 • 07.03.2016: Doopakovali sme úpravy formulárov, 9.3. bude praktická kontrolná práca z formulárov.
 • 02.03.2016: Urobili sme si cvičenia na úpravy formulárov cez návrhové zobrazenie. Nejaké cvičenia budeme robiť ešte na budúcu hodinu, ale treba si cvičiť aj doma individuálne, nakoľko už nebudeme prechádzať úplne všetko ako minulý rok. Potom bude praktická časť kontrolnej práce z Formulárov.
 • 17.02.2016: Urobili sme si cvičenia na vytvorenie tabuliek prostredníctvom šablón, prepojenie tabuliek a vytvorenie formulára pomocou sprievodcu.
 • 15.02.2016: Vlastnosti formulárových objektov.
 • 10.02.2016: Access: Formuláre – kontrolná práca (teoretická časť) – kto nebol na hodine, napíše si cez najbližšiu možnú príležitosť.
 • 08.02.2016: Práca s formulármi, začiatok úpravy formulárov.
 • 03.02.2016: Prebrali sme si Typy formulárov. Tým sme si prešli celú teóriu o formulároch a o nejaký týždeň môže byť z nej písomka, tak je najvyšší čas sa to doučiť a prípadné problémy konzultovať.
 • 17.12.2015: Uzatváranie známok.
 • 15.12.2015: Začali sme opakovať teóriu z témy Access: Formuláre.
 • 10.12.2015: Vyhodnocovali sme kontrolné práce a uzatvárali známky za polrok, nasledujúce hodiny bude šanca si prípadne ešte opraviť.
 • 08.12.2015: Access: Tabuľky – kontrolná práca, kto chýbal, napíše si na najbližšej hodine, je to povinné pre všetkých žiakov.
 • 03.12.2015: Opakovali sme doterajšie učivo a 8.12. bude praktická kontrolná práca z témy Tabuľky.
 • 01.12.2015: Prešli sme si Kľúče a Vzťahy. Nasledujúca hodina je k dispozícii na opakovanie vybraných problematických častí učiva, 8.12. bude praktická kontrolná práca z témy Tabuľky.
 • 26.11.2015: Opakovali sme vyhľadávanie – rozbalovacie polia, pokračovať budeme kľúčmi a vzťahmi.
 • 24.11.2015: Vyhodnocoval som domáce úlohy a opakovali sme problematické záležitosti, predovšetkým overovacie pravidlá.
 • 19.11.2015: Preberal som domáce úlohy. Tí, čo neodovzdali, majú to zatiaľ za 5. Ak sa päťke chcete vyhnúť, je nutné úlohu čo najskôr zaslať e-mailom, než budem známky zapisovať do žiackej knižky. Bude možné úlohu odovzdať aj neskôr, ale päťka tam už zostane. Zadanie naďalej nájdete v článku Tabuľky – domáca úloha. Kto nemá Microsoft Access, nech mi napíše e-mail, zašlem návod na stiahnutie a inštaláciu. Inak sme sa venovali špeciálne príkladom z Overovacích pravidiel.
 • 10.11.2015: Doopakovali sme vstupné masky a začali overovacie pravidlá. Najbližšiu hodinu budeme mať až 19.11., preto na toto obdobie dostanete domácu úlohu. Zadanie nájdete v článku Tabuľky – domáca úloha. Odporúčam si pri riešení úlohy naštudovať zverejnené študijné materiály vrátane príkladu z témy Tabuľky, čo môže byť nápomocné. Domáca úloha je povinná, známkovaná.
 • 05.11.2015: Začali sme sa venovať Vstupným maskám. Do článku Tabuľky som doplnil odkaz na anglickú stránku o vstupných maskách, nakoľko v tej slovenskej boli chyby.
 • 03.11.2015: Pokračovali sme s vlastnosťami polí, dokončili sme tie jednoduché vlastnosti a čaká nás Vstupná maska. Na domácu úlohu si každý preštuduje materiály o Vstupných maskách, ktoré sú dostupné v rámci článku Tabuľky vrátane príkladu a na ďalšiu hodinu donesie minimálne na papieri napísané 3 vstupné masky: rodné číslo (123456/7890 – posledná číslica nepovinná), telefónne číslo (+421 903 123 456 – treba povoliť medzery, bez medzier, prípadne lomítko a pod.), kód zásoby (ABCD12345efg – 4 povinné veľké písmená, 5 povinných číslic, 3 nepovinné malé písmená).
 • 27.10.2015: Venovali sme sa ďalej vlastnostiam polí.
 • 22.10.2015: Dokončili sme cvičenie na Vypočítavané polia a začali opakovať Vlastnosti polí.
 • 20.10.2015: Zopakovali sme si kapitolu Typ údajov z témy Tabuľky, začali sme sa venovať novému typu Vypočítavané.
 • 15.10.2015: Prešli sme na tvorbu tabuliek, na domácu úlohu si treba zopakovať tému Tabuľky, pripraviť si prípadné otázky a návrhy na hlbšie precvičenie.
 • 13.10.2015: Zopakovali sme si ovládanie a nástroje programu Microsoft Access 2013, najbližšie hodiny sa budeme venovať téme Tabuľky.
 • 08.10.2015: Hodina odpadla. Začneme sa venovať programu Microsoft Access 2013, ktorý budeme na hodinách používať. Pripomínam, že treba si ho čo najskôr zabezpečiť aj na domácu prípravu a úlohy.
 • 06.10.2015: Ohodnotil som domácu úlohu, na ktorú bolo Cvičenie z témy Databáza, kto nebol na hodine, musí odovzdať na najbližšej, kedy bude prítomný.
 • 01.10.2015: Na domácu úlohu je povinne pre všetkých na známku Cvičenie z témy Databáza, na papier alebo voliteľne priamo v Accesse. Doplnil som tému o kapitolu Databázový model, ktorá by mohla pomôcť pre pochopenie a vypracovanie príkladu.
 • 29.09.2015: Na domácu úlohu si na papier urobte doplnené Cvičenie z témy Databáza, kto to urobí priamo v Accesse a správne, tak dostane bonusovú jednotku. Mészáros to má minimálne na papier povinne za známku.
 • 24.09.2015: Na domácu úlohu si na papier urobte Cvičenie z témy Databáza, kto to urobí priamo v Accesse, tak dostane bonusovú známku.
 • 22.09.2015: Databáza – kontrolná práca, kto chýbal, napíše si na najbližšej hodine, je to povinné pre všetkých žiakov.
 • 17.09.2015: Zopakovali sme si aj Databázové objekty z úvodnej témy Databáza, čím sme ju ukončili a na najbližšej hodine 22.9.2015 budeme mať písomku. Okrem toho sme si začali na minuloročných domácich projektoch ukazovať chyby a nedostatky, ktoré si treba doštudovať, v čom budeme po písomke pokračovať.
 • 10.09.2015: Zopakovali sme si úvodnú tému Databáza okrem Databázových objektov. Tie nám zostávajú na ďalšiu hodinu, a potom môžete čakať písomku.
 • 08.09.2015: Na prvých hodinách sa bude opakovať z predchádzajúceho ročníka úvodná téma Databáza. Žiaci sú povinní si naštudovať dostupné materiály, pripraviť si otázky k tomu, čo dobre nepochopili a potrebujú dovysvetliť či precvičiť.
 • 08.09.2015: V prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Bázy dát.

IV.A / 2. skupina

 • 04.05.2016: Uzatváranie známok + kontrolná práca pre chýbajúcich v pondelok
 • 02.05.2016: Access: Zostavy – kontrolná práca (teória, čo je to, na čo sa používa, výhody, možnosti, vytvorenie zostavy, úprava existujúcej zostavy)
 • 27.04.2016: Nová téma – Access: Dotazy
 • 25.04.2016: Cvičenia
 • 20.04.2016: Cvičenia
 • 18.04.2016: Nové vlastnosti objektov zostavy
 • 13.04.2016: Návrhové zobrazenie zostavy
 • 11.04.2016: Návrhové zobrazenie zostavy – zoskupovanie a zoraďovanie
 • 06.04.2016: Cvičenia
 • 04.04.2016: Sprievodca zostavou
 • 30.03.2016: Sprievodca zostavou
 • 23.03.2016: Opakovanie
 • 21.03.2016: Špeciálne funkcie zostáv
 • 14.03.2016: Začali sme preberať nové učivo – Access: Zostavy
 • 09.03.2016: Access: Formuláre – kontrolná práca (praktická časť) – kto nebol na hodine, napíše si cez najbližšiu možnú príležitosť.
 • 07.03.2016: Doopakovali sme úpravy formulárov, 9.3. bude praktická kontrolná práca z formulárov.
 • 02.03.2016: Urobili sme si cvičenia na úpravy formulárov cez návrhové zobrazenie. Nejaké cvičenia budeme robiť ešte na budúcu hodinu, ale treba si cvičiť aj doma individuálne, nakoľko už nebudeme prechádzať úplne všetko ako minulý rok. Potom bude praktická časť kontrolnej práce z Formulárov.
 • 17.02.2016: Urobili sme si cvičenia na vytvorenie tabuliek prostredníctvom šablón, prepojenie tabuliek a vytvorenie formulára pomocou sprievodcu.
 • 15.02.2016: Vlastnosti formulárových objektov.
 • 10.02.2016: Access: Formuláre – kontrolná práca (teoretická časť) – kto nebol na hodine, napíše si cez najbližšiu možnú príležitosť.
 • 08.02.2016: Práca s formulármi, začiatok úpravy formulárov.
 • 03.02.2016: Prebrali sme si Typy formulárov. Tým sme si prešli celú teóriu o formulároch a o nejaký týždeň môže byť z nej písomka, tak je najvyšší čas sa to doučiť a prípadné problémy konzultovať.
 • 17.12.2015: Uzatváranie známok.
 • 15.12.2015: Začali sme opakovať teóriu z témy Access: Formuláre.
 • 10.12.2015: Vyhodnocovali sme kontrolné práce a uzatvárali známky za polrok, nasledujúce hodiny bude šanca si prípadne ešte opraviť.
 • 08.12.2015: Access: Tabuľky – kontrolná práca, kto chýbal, napíše si na najbližšej hodine, je to povinné pre všetkých žiakov.
 • 03.12.2015: Opakovali sme doterajšie učivo a 8.12. bude praktická kontrolná práca z témy Tabuľky.
 • 01.12.2015: Prešli sme si Kľúče a Vzťahy. Nasledujúca hodina je k dispozícii na opakovanie vybraných problematických častí učiva, 8.12. bude praktická kontrolná práca z témy Tabuľky.
 • 26.11.2015: Opakovali sme vyhľadávanie – rozbalovacie polia, pokračovať budeme kľúčmi a vzťahmi.
 • 24.11.2015: Vyhodnocoval som domáce úlohy a opakovali sme problematické záležitosti, predovšetkým overovacie pravidlá.
 • 19.11.2015: Preberal som domáce úlohy. Tí, čo neodovzdali, majú to zatiaľ za 5. Ak sa päťke chcete vyhnúť, je nutné úlohu čo najskôr zaslať e-mailom, než budem známky zapisovať do žiackej knižky. Bude možné úlohu odovzdať aj neskôr, ale päťka tam už zostane. Zadanie naďalej nájdete v článku Tabuľky – domáca úloha. Kto nemá Microsoft Access, nech mi napíše e-mail, zašlem návod na stiahnutie a inštaláciu. Inak sme sa venovali špeciálne príkladom z Overovacích pravidiel.
 • 10.11.2015: Doopakovali sme vstupné masky a začali overovacie pravidlá. Najbližšiu hodinu budeme mať až 19.11., preto na toto obdobie dostanete domácu úlohu. Zadanie nájdete v článku Tabuľky – domáca úloha. Odporúčam si pri riešení úlohy naštudovať zverejnené študijné materiály vrátane príkladu z témy Tabuľky, čo môže byť nápomocné. Domáca úloha je povinná, známkovaná.
 • 05.11.2015: Začali sme sa venovať Vstupným maskám. Do článku Tabuľky som doplnil odkaz na anglickú stránku o vstupných maskách, nakoľko v tej slovenskej boli chyby.
 • 03.11.2015: Pokračovali sme s vlastnosťami polí, dokončili sme tie jednoduché vlastnosti a čaká nás Vstupná maska. Na domácu úlohu si každý preštuduje materiály o Vstupných maskách, ktoré sú dostupné v rámci článku Tabuľky vrátane príkladu a na ďalšiu hodinu donesie minimálne na papieri napísané 3 vstupné masky: rodné číslo (123456/7890 – posledná číslica nepovinná), telefónne číslo (+421 903 123 456 – treba povoliť medzery, bez medzier, prípadne lomítko a pod.), kód zásoby (ABCD12345efg – 4 povinné veľké písmená, 5 povinných číslic, 3 nepovinné malé písmená).
 • 27.10.2015: Venovali sme sa ďalej vlastnostiam polí.
 • 22.10.2015: Dokončili sme cvičenie na Vypočítavané polia a začali opakovať Vlastnosti polí.
 • 20.10.2015: Zopakovali sme si kapitolu Typ údajov z témy Tabuľky, začali sme sa venovať novému typu Vypočítavané.
 • 15.10.2015: Prešli sme na tvorbu tabuliek, na domácu úlohu si treba zopakovať tému Tabuľky, pripraviť si prípadné otázky a návrhy na hlbšie precvičenie.
 • 13.10.2015: Zopakovali sme si ovládanie a nástroje programu Microsoft Access 2013, najbližšie hodiny sa budeme venovať téme Tabuľky.
 • 08.10.2015: Začali sme sa venovať programu Microsoft Access 2013, ktorý budeme na hodinách používať. Pripomínam, že treba si ho čo najskôr zabezpečiť aj na domácu prípravu a úlohy.
 • 06.10.2015: Ohodnotil som domácu úlohu, na ktorú bolo Cvičenie z témy Databáza, kto nebol na hodine, musí odovzdať na najbližšej, kedy bude prítomný.
 • 01.10.2015: Na domácu úlohu je povinne pre všetkých na známku Cvičenie z témy Databáza, na papier alebo voliteľne priamo v Accesse. Doplnil som tému o kapitolu Databázový model, ktorá by mohla pomôcť pre pochopenie a vypracovanie príkladu.
 • 29.09.2015: Na domácu úlohu si na papier urobte doplnené Cvičenie z témy Databáza, kto to urobí priamo v Accesse a správne, tak dostane bonusovú jednotku. Jurčovič a Orlický to majú minimálne na papier povinne za známku.
 • 24.09.2015: Na domácu úlohu si na papier urobte Cvičenie z témy Databáza, kto to urobí priamo v Accesse, tak dostane bonusovú známku.
 • 22.09.2015: Databáza – kontrolná práca, kto chýbal, napíše si na najbližšej hodine, je to povinné pre všetkých žiakov.
 • 17.09.2015: Zopakovali sme si aj Databázové objekty z úvodnej témy Databáza, čím sme ju ukončili a na najbližšej hodine 22.9.2015 budeme mať písomku. Okrem toho sme si začali na minuloročných domácich projektoch ukazovať chyby a nedostatky, ktoré si treba doštudovať, v čom budeme po písomke pokračovať.
 • 10.09.2015: Zopakovali sme si úvodnú tému Databáza okrem Databázových objektov. Tie nám zostávajú na ďalšiu hodinu, a potom môžete čakať písomku.
 • 08.09.2015: Na prvých hodinách sa bude opakovať z predchádzajúceho ročníka úvodná téma Databáza. Žiaci sú povinní si naštudovať dostupné materiály, pripraviť si otázky k tomu, čo dobre nepochopili a potrebujú dovysvetliť či precvičiť.
 • 08.09.2015: V prvom rade je nutné si naštudovať Študijný poriadok, ktorý treba dodržiavať na hodinách predmetu Bázy dát.

Rozvrh hodín

1. hodina
08:00 – 08:45
2. hodina
08:55 – 09:40
3. hodina
09:50 – 10:35
4. hodina
10:50 – 11:35
5. hodina
11:40 – 12:25
Pondelok IV.A
2. skupina
IV.A
1. skupina
III.A
2. skupina
Streda IV.A
1. skupina
IV.A
2. skupina
III.A
2. skupina

Študijné materiály

 1. Databáza
 2. Access: Tabuľky
 3. Access: Formuláre
 4. Access: Zostavy
 5. Access: Dotazy

Študijný poriadok

Nájdete tu informácie hlavne o tom, ako sa správať v učebni, o spôsobe hodnotenia, konzultáciách a kontaktoch, povinnostiach pri absencii, študijných materiáloch a trestoch.

 • Na hodinu do učebne sa chodí včas tak, aby po zvonení boli už všetci na svojich miestach. Oneskorené a postupné prichádzanie zdržuje a vyrušuje.
 • V počítačovej učebni je zakázané jesť. Piť je povolené odvrátene od počítača, aby sa nedopatrením neoprskal.
 • Kto príde na hodinu skôr, ešte počas prestávky má povolené si niečo na počítači robiť, po zvonení je však povinný všetko pozatvárať.
 • Po zvonení treba ukončiť všetky aktivity vrátane rozhovorov, obrátiť sa smerom k učiteľovi a čakať na pokyny bez toho, aby musel utišovať, upozorňovať a podobne.
 • Počas hodiny je zakázané robiť čokoľvek nesúvisiace s prebiehajúcim vyučovacím procesom: rozprávať bez pokynov učiteľa, manipulovať s mobilným telefónom a inými zariadeniami, venovať sa príprave na iné predmety, na počítači pracovať s programami a internetovými stránkami, ktoré priamo nesúvisia s predmetom výuky.
 • Pri výklade sa treba obrátiť pohľadom smerom k učiteľovi, alebo smerom k projekcii, ak pritom niečo ukazuje.
 • Očakáva sa elementárne slušné správanie, pri komunikácii budeme k sebe milí a usmievaví :o)
 • Zvonenie na konci hodiny nie je znamením pre žiakov na okamžité vyparenie sa z učebne. Slušné je počkať, kým učiteľ dohovorí a rozlúči sa, potom po sebe upratať stôl, zasunúť stoličku, a až potom odísť.
 • Na vyučovaní je vítaná vlastná iniciatíva, otázky k téme alebo návrhy na nové témy, prihlásenie sa na opravenie známok a podobne.
 • Hodnotenie bude pozostávať z písomných teoretických prác, praktických prác a domácich projektov, ktoré z jednotlivých kapitol absolvujú určite povinne všetci + z ústnych odpovedí, domácich úloh, prezentácií, prípadne iných foriem, ktoré sa budú uplatňovať individuálne pri opakovaní učiva, opravovaní známok, či trestaní.
 • Polročná a koncoročná známka nie je počítaná čistým priemerom jednotlivých známok, ale priemerom percentuálneho výsledku z jednotlivých skúšaní so zohľadnením váhy jednotlivých známok. Žiaci sa môžu priebežne informovať o tom, aká známka momentálne vychádza a ako je možné si ju zlepšiť, u učiteľa.
 • Hodnotiaca stupnica:
  1 ~ < 90 % ; 100 % >
  2 ~ < 75 % ;   90 % )
  3 ~ < 50 % ;   75 % )
  4 ~ < 25 % ;   50 % )
  5 ~ <   0 % ;   25 % )
 • Žiak, ktorý dostane zo skúšania 5, bude neskôr vyvolaný na opravu z tej istej témy. Pri iných známkach je iniciatíva na strane žiaka, aby sa prihlásil, ak si chce zlepšiť hodnotenie.
 • V prípade potreby je možné dohodnúť konzultácie alebo doučovanie, treba osloviť učiteľa počas vyučovania, cez prestávku, alebo cez internet e-mailom, cez facebook, Google, či inú dostupnú technológiu.
 • Pri absencii na hodine je žiak povinný si zistiť, čo sa dialo na vyučovaní a aké sú jeho povinnosti, doštudovať si zameškané a pripraviť sa na ďalšiu hodinu. Ospravedlnenia budú posudzované individuálne podľa dôvodu absencie a akceptované iba v prípade opodstatnenosti.
 • Robiť si vlastné poznámky na hodinách nie je vyžadované. Všetky študijné materiály a aktuálne informácie budú zverejňované na webe skola.kvasnica.info, ale v prípade pocitu potreby si žiaci môžu písať aj vlastné. Užitočné môže byť prečítať si dostupné materiály vopred, a potom si na hodinách značiť to chýbajúce.
 • Na vyučovaní sa používa softvér Microsoft Access 2013. Pre domácu prípravu je najlepšie si zabezpečiť rovnakú verziu, avšak akákoľvek verzia je lepšia než žiadna. Je nutné počítať s tým, že bude zadaný domáci projekt, preto si treba softvér pripraviť čo najskôr, výhovorky budú potom ignorované. Pre pomoc so získaním a nainštalovaním softvéru je možné sa obrátiť na učiteľa.
 • Porušenie týchto pravidiel bude trestané uprednostnením pri ústnych odpovediach, alebo práca navyše: domáca úloha ako vypracovanie projektu, prezentácie a podobne.

Pridaj komentár