Pedagogika

Joachim de Posada: Nejedzte to marshmallow

11. septembra 2012, Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

 
Čítajte viac…

Oznámenie, PhD.

13. júla 2011, Ondrej Kvasnica 1 komentár »

Ing. Ondrej Kvasnica, PhD. Vám s radosťou oznamuje, že po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v programe Didaktika technických profesijných predmetov zakončenom obhajobou dizertačnej práce dňa 12. júla 2011 získal akademický titul doktor (philosophiae doctor, PhD.)

Matematické funkcie na párty

20. marca 2011, Ondrej Kvasnica 2 komentáre »

∫ Math is an integral part of my life ∫
Bola jedna párty, na ktorej sa všetky matematické funkcie veľmi dobre zabávali, iba e^x postávala osamote v rohu a nebavila sa. Prišli za ňou ∂x a ∫ opýtať sa, prečo sa neintegruje medzi ostatných na párty: “No tak, kamoš, integruj sa s nami!” A e^x povedala: “To nemá zmysel, nič by sa nezmenilo.
Čítajte viac…

Zamestnanci verzus živnostníci

12. marca 2011, Ondrej Kvasnica 5 komentáre »

Alien vs. Predator Kým expertná skupina sa snaží pripraviť kompromisný návrh daňovej a odvodovej reformy, za ktorý by zahlasovala celá koalícia (Koalícia sa zasekla na živnostníkoch, Koalíciu rozdeľujú živnostníci), zamestnanci a živnostníci sa v internetových diskusiách nezmyselne hádajú, kto z nich má viac výhod a mal by viac platiť do spoločnej kasy, a kto má ťažšie živobytie a zaslúžil by si rôzne úľavy. Ich argumenty však iba nasvedčujú, že ekonomické predmety by sa mali povinne intenzívne vyučovať už od základnej školy. Keďže ľudia bežne porovnávajú obrat živnostníka so mzdou zamestnanca, zjavne chýba pochopenie základných pojmov a už vôbec sa nedá očakávať poznanie širších súvislostí. Čítajte viac…

Logická hádanka: Prechod cez rieku

5. marca 2011, Ondrej Kvasnica 4 komentáre »

Presuň pomocou plavidla všetky osoby na druhú stranu rieky!

Čítajte viac…