Životopis

29. júna 2020, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Osobné údaje

Meno: Ing. Ondrej KVASNICA, PhD.
Dátum narodenia: 26. júna 1983
Národnosť: Slovenská
Jazyky: Slovenčina, čeština, angličtina (aktívne), nemčina (základy)

Kontaktné údaje

E-mail: Adresa je v obrázku
Telefón: +421 903 965943
Adresa: Hrušková 46, 831 06 Bratislava 35, Slovenská republika

Pracovné skúsenosti

Odborná prax:

Od 2013: Leaven s.r.o.
Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Konateľ spoločnosti, ekonóm
Od 2009: OKweb s.r.o.
Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Konateľ spoločnosti, IT konzultant a analytik
2007 – 2008: STORMWARE s.r.o.
Matúšova 48, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
IT konzultant: servisné výjazdy, zákaznícka podpora, školenia, testovanie produktov
2004 – 2007: TEMPEST, spol. s r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
Operátor Hotline – Zabezpečenie chodu Call Centra, preberanie nahlásených požiadaviek od zákazníka

Pedagogická prax:

2018 – 2020: Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, 835 26 Bratislava, Slovenská republika
Učiteľ v odbore grafik digitálnych médií: Aplikovaná výpočtová technika
2014 – 2016
a 2012 – 2013:
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
(Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií)
Kadnárova 7, 834 14 Bratislava, Slovenská republika
Učiteľ v odbore informačné systémy a služby: Bázy dát, Člen predmetovej maturitnej komisie
2011 – 2012: Spojená škola de La Salle
(Gymnázium školských bratov a Základná škola Jána de La Salle)
Čachtická 14, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
Učiteľ: Informatika
2008 – 2011: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Paulínska 16, 917 24 Trnava, Slovenská republika
Pedagogická činnosť: Informačné a komunikačné technológie vo výučbe, Kvalita školy – TQM, Úvod do vysokoškolského štúdia, Vedenie a oponovanie záverečných prác
2007 – 2008: STORMWARE s.r.o.
Matúšova 48, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Školiteľ: Ekonomický systém Pohoda
2007: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Učiteľ odborných predmetov: Počítačové siete, Optimalizačné metódy v praxi, Automatizované systémy riadenia

Politická činnosť

Demokratická strana

Račianska 1522/69/B, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

2020: Kandidát č. 29 na poslanca NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, Slovenská republika

2016 – 2020: Asistent poslankyne NR SR Mgr. Renáty Kaščákovej

Sloboda a Solidarita

Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

2009 – 2019: Člen strany
2018: Kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
2016: Kandidát č. 73 na poslanca NR SR
2010: Kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Kandidát č. 136 na poslanca NR SR

Vzdelanie

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Paulínska 16, 917 24 Trnava, Slovenská republika

2008 – 2011: Doktorandské štúdium, Študijný program Didaktika technických profesijných predmetov
Dizertačná skúška: Inžinierska pedagogika, Psychológia, Didaktika technických predmetov
Dizertačná práca: E-learning v technických odborných predmetoch
Certificate on the foreign language competence of a PhD candidate
2005 – 2007: Doplňujúce pedagogické štúdium
Záverečná skúška pedagogickej spôsobilosti: Pedagogika, Psychológia, Didaktika odborných predmetov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, Slovenská republika

2006 – 2008: Inžinierske štúdium, Študijný program Kybernetika
Diplomová prácaInternetový portál pre štúdium účtovníctva
Záverečná skúška: Databázy riadiacich systémov, Modelovanie a riadenie výrobných systémov
2004 – 2007: Súbežné štúdium predmetov ekonomického zamerania
Záverečná skúška: Manažment, Marketing, Účtovníctvo, Finančný manažment
2001 – 2006: Bakalárske štúdium, Študijný odbor Automatizácia
Záverečná práca: Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín, Slovenská republika

1997 – 2001: Stredoškolské štúdium, Študijný odbor Gymnázium
Maturitná skúška: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Ekonomika

Pridaj komentár