Vláda ako drogový kartel

12. septembra 2012, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Zbrane a peniazePoslanci NR SR včera schválili zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Kabinet Roberta Fica odôvodňuje zámer potrebou konsolidovať verejné financie. Selektívne spotrebné dane vnímam ako vhodný nástroj štátu na daňové zaťaženie výrobkov, pri ktorých má v súvislosti s ich spotrebou zvýšené výdavky, napr. nákladnejšia zdravotná starostlivosť fajčiarov. V skutočnosti sa však štát správa skôr ako drogový kartel, ktorý profituje na závislosti občanov, dokonca bez toho, aby musel s niečím vôbec obchodovať. Iba ako výpalník si zoberie svoj podiel.

V dôvodovej správe sa síce píše, že zákon sa navrhuje „aj s ohľadom na ochranu verejného zdravia,“ ale reálne dopady na zdravie nie sú nijako vyjadrené. Naopak, v doložke vplyvov sa jasne uvádza, že zákon bude mať negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie i sociálne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva. To nebránilo vládnym poslancom schváliť tento zákon, nakoľko pre nich je podstatné získať ďalších 8 mil. € do rozpočtu na rozhadzovanie.

Nie som fajčiar, som proti fajčeniu a za primeranú ochranu nefajčiarov, avšak takýto spôsob zdaňovania musím kritizovať ako nespravodlivý. A to sa týka všetkých spotrebných daní. Selektívne spotrebné dane by mali byť účelovo viazané na štátne výdavky súvisiace s predmetom dane a len vo výše na to potrebnej. Politici by nemali vykrývať diery v rozpočte zneužívaním občanov závislých na cigaretách, lebo majú istotu, že na sa nájde, aj keby nebolo čo jesť. Verejné financie je nutné konsolidovať znižovaním výdavkov.

Zdroje: aktuality.sk, NRSR.sk

  1. Je spotrebná daň pridanou hodnotou píše:

    Otázku kladiem preto, lebo DPH platíme i zo spotrebnej dane – takže daň z dane!!!

  2. p. píše:

    dane sú ex definitione NEÚČELOVÉ, TO „záhadné“ o čom hovoríte, že by malo byť „viazané na výdavky súvisiace s predmetom dane“ sa nazýva v odbornej literatúre (Bakoš, Musgrave, K.Engliš, …) minimálne od prvej republiky 1918 POPLATKY.

  3. Ondrej Kvasnica píše:

    Mne je viac-menej jedno, či to bude spotrebná daň, alebo spotrebný poplatok, tu ide o princíp, či to je / bude spravodlivé.

Pridaj komentár