Vaši kandidáti v mestskej časti STRED

4. novembra 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

3. Ľuboš Balušík, 19. Pavol Kašuba, 6. Vlasta Brlejová, 26. Ondrej Kvasnica

3. Ľuboš Balušík, 19. Pavol Kašuba, 6. Vlasta Brlejová, 26. Ondrej Kvasnica


V mestskej časti Stred vnímame najviac problémy s organizáciou dopravy, dopravnou obslužnosťou a parkovaním v centre mesta, a tiež sledujeme ako život v historickom centre mesta vymiera, ako málo mesto využíva svoj turistický potenciál. Sme si vedomí, že v najbližších rokoch sa bude vzhľad centra výrazne meniť v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, a uvedomujeme si svoj prípadný diel zodpovednosti pred budúcimi generáciami.

Po zvolení za poslancov budeme pre našu mestskú časť Stred, všetkých obyvateľov a návštevníkov Trenčína presadzovať:

  • opatrenia smerujúce k využívaniu Mierového námestia spôsobom, ktorý by mu vdýchol život, priťahoval obyvateľov a návštevníkov mesta do ulíc vo všetkých ročných obdobiach,
  • vyriešenie problémov s jamou zaberajúcou veľký priestor pri Hviezdoslavovej ulici, zabránenie ďalším podobným prípadom uplatňovaním zmluvných podmienok chrániacich predovšetkým záujmy mesta,
  • prijatie koncepcie priebežnej kontroly a údržby majetku mesta, dopravnej infraštruktúry a verejnej zelene, vytváranie nových oddychových zón, osadzovanie lavičiek,
  • vybudovanie a označenie cyklistických trás, stojanov na bicykle a inú podporu cyklistickej dopravy,
  • zlepšenie komunikácie a informovanosti medzi mestom a občanmi, upravenie stránky mesta www.trencin.sk na interaktívny portál,
  • zabezpečiť väčšiu bezpečnosť, poriadok a čistotu prostredníctvom prítomnosti pochôdzkárov Mestskej polície,
  • zapojenie občanov do aktívneho spolurozhodovania o meste zohľadňovaním ich názorov, zverejňovanie všetkých návrhov už v procese prípravy pred schvaľovaním, uskutočňovanie prieskumov verejnej mienky,
  • transparentné a efektívne nakladanie s mestským majetkom, obstarávanie, predaj a prenájom majetku formou elektronických aukcií, elektronické zverejňovanie kompletných zmlúv a iných dôležitých dokumentov, žiadne obchodné tajomstvo.

Pridaj komentár