Sloboda a Solidarita pre Vás: konkrétne zlepšenia Vášho života

19. apríla 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Sloboda a Solidarita pre rodinu

Výrazne znížime odvody, lebo viac peňazí pre Vašu rodinu je najlepšia sociálna politika.

Uľahčíme vznik manželstva, a to tak, že zavedieme možnosť uzavrieť predmanželské zmluvy a umožníme ukončiť manželstvo dohodou.
Výrazne zvýšime odvod štátu na matky s deťmi do troch rokov do II. piliera. Chápeme totiž, že matka, ktorá vychováva deti, nesmie mať preto nízky dôchodok.
Nebudeme finančne postihovať matky na materskej v prípade, že majú príjem. Je to slobodná voľba matky, ako sa rozhodne riešiť svoju situáciu.
Výrazne zvýšime podporu detí, ale len prvých štyroch. Je nezodpovedné mať desať detí a viac detí a nevedieť ich uživiť.
Presunieme náboženstvo z povinne voliteľných predmetov do voliteľných predmetov. Rodičia budú vo väčšej miere rozhodovať o vzdelávaní svojich detí.
Zavedieme voľnočasové poukazy pre deti v hodnote 555 eur ročne (3 x životné minimum), ktoré môže použiť na športové aktivity v klube, umelecké krúžky, školský klub a pod.
Podporíme výstavbu viacúčelových ihrísk tak, že štát poskytne obciam dotáciu na výstavbu 100 viacúčelových ihrísk ročne.

Sloboda a Solidarita pre zamestnancov

Minimálnu mzdu nahradíme Odvodovým bonusom, čo znamená, že štát radšej priplatí k najnižším mzdám, ako by mal platiť sociálne dávky za nepracovanie.
Výrazne znížime zaťaženie závislej práce, a to tak, že znížime sadzby odvodov na polovicu a zároveň ich uplatníme na akýkoľvek príjem, nie len na príjem zo závislej činnosti.
Znížime strop pre výpočet odvodov na 10-násobok životného minima (vrátane odvodov zamestnávateľa), čo je v súčasnosti 1 850 eur.
Zjednotíme vymeriavacie základy pre dane a odvody a zavedieme prehľadné spoločné ročné zúčtovanie.
Zavedieme povinný II. pilier až od veku 35 rokov. V prípade, že majetok sporiteľa postačí na dôchodok vo výške 0,6-násobku životného minima, bude ďalšia účasť dobrovoľná.

Sloboda a Solidarita pre živnostníkov

Zrušíme povinné minimálne odvody. Živnostníci budú platiť odvody len z toho, čo skutočne zarobia.
Povolíme zmeny v daňových zákonoch len k prvému januáru, aby daňovníci a najmä živnostníci, ktorí si sami vedú účtovníctvo, vedeli, na čom sú.
Zavedieme jednotné paušálne náklady pre všetkých živnostníkov, lebo je nespravodlivé, aby si napr. klenotník mohol uplatniť 60 %, ale krajčír iba 40 %.
Výrazne zjednodušíme ročné zúčtovanie a zavedieme len jedno priznanie pre dane, sociálne odvody a zdravotné odvody.
Obmedzíme výkazníctvo len na poskytovanie údajov súvisiacich s daňami, odvodmi a licenčnými podmienkami a odstránime duplicity.

Sloboda a Solidarita pre invalidov

Zavedieme jeden koeficient funkčnej poruchy, nespôsobilosti a zdravia, zlúčime dve posudkové konania do jedného a posudkového lekára nahradíme trojčlennou komisiou.
Všetky druhy podpôr pre invalidov zlúčime do jednej sumy, o ktorej bude rozhodovať výhradne prijímateľ a ktorá sa bude mierne znižovať s jeho rastúcim príjmom.
Posilníme legislatívu o bezbariérovej výstavbe tak, aby bola záväzná pre všetky budovy verejného určenia.

Sloboda a Solidarita pre pacientov

Zavedieme ročný bonus vo výške minimálne 30 eur, ktorý vyplatí zdravotná poisťovňa v prípade, že pacient nečerpá zdravotnú starostlivosť (okrem preventívnych prehliadok).
Uľahčíme zmenu zdravotnej poisťovne, namiesto dnešných troch mesiacov skrátime výpovednú lehotu na šesť týždňov, ako je to obvyklé aj pri iných druhoch poistenia.
Zavedieme výpisy čerpanej zdravotnej starostlivosti a informovanie o cene bude povinné, aby mal pacient prehľad o skutočne čerpanej zdravotnej starostlivosti.
Zrušíme povinnosť výmenných lístkov k špecialistom, čím umožníme pacientom slobodnejšie rozhodovať o výbere lekára.
Dáme rodičom možnosť rozhodnúť o očkovaní svojich detí v niektorých prípadoch. Päť očkovaní bude dobrovoľných (s plnou úhradou poisťovne), šesť ostane povinných.

Sloboda a Solidarita pre občanov

Obmedzíme poslaneckú imunitu len na výroky a hlasovania v parlamente. Poslanci prestanú byť nadľudia so zbytočnými privilégiami.
Obmedzíme šikanovanie občanov úradníkmi, a to tak, že dokument, ktorý štát vlastní (napríklad výpis z registra trestov), nemôže úradník už od občana žiadať.
Umožníme meniť zákony len jedenkrát ročne (daňové a odvodové len k 1. januáru), čím zvýšime právnu istotu občanov.
Odmietneme zvyšovanie daní a znížime jednotnú DPH na 18 percent, čím donútime štát šetriť a zvýšime daňovú spravodlivosť.
Ponecháme platnú legislatívu v oblasti interrupcií a umožníme lekárom výhradu svedomia v prípade, že to majú dohodnuté v pracovnej zmluve.

Sloboda a Solidarita pre vodičov

Stanovíme pevné výšky pokút podľa závažnosti priestupku (iba porušenie predpisu, súčasné obmedzenie alebo dokonca dopravná nehoda) a výrazne tak obmedzíme svojvôľu policajtov.
Presunieme výber pokút z rozpočtov do špeciálneho fondu, z ktorého budú financované dopravné ihriská a osveta. Pokuty budú mať iba preventívny charakter.
Odstránime šikanujúce predpisy, napríklad zadržanie technického preukazu v prípade, že vodič nemá pri sebe potvrdenie o zaplatení poistky, a veľa iných.
Odmietame zavedenie mýta aj pre osobné autá, a to z dôvodu vysokých nákladov pre vodičov a možnosti ich sledovania, čo by bol zásah do ich súkromnej sféry.
 

Celý program strany Sloboda a Solidarita si môžete pozrieť na www.120napadov.sk. Závisí od Vás, našich voličov, koľko z našich návrhov sa nám podarí presadiť. Čím lepší volebný výsledok docielime, tým viac toho budeme môcť uskutočniť.

  1. Bugs Bunny píše:

    BITTE STIMMEN SIE GEGEN DEN „EFSF“,
    UNSERE REGIERUNG IST ZU FEIGE DAZU.
    DANKE VON EINEM EU-GESCHÄDIGTEN
    ÖSTERREICHER.

Pridaj komentár