Rádio, ktoré by som rád počúval

20. júla 2011, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

V posledných dňoch som strávil niekoľko hodín cestovaním autom, čo je priestor, v ktorom najviac zvyknem počúvať rozhlasové vysielanie. Nie som príliš žánrovo vyhranený, naladené mám všetko od Rádia Expres až po Rádio Lumen. To mi dáva možnosť prepínať, keď sa spustí opakovane tá istá pesnička, správy, či otravná reklama. Rádio však okamžite stráca poslucháča a mňa to podráždi, lebo ma nútia hľadať lepší program. Prečo nemôžu vysielať to, čo by som ja rád počúval?

Obyčajne so sebou vozím aj niekoľko obľúbených CDčiek, to však nemusí vydržať na celú cestu, bez automatického meniča vznikajú z toho vyplývajúce komplikované situácie, a predovšetkým je nutné si vopred vyberať požadovanú hudbu a pripravovať médiá. Rádio má výhodu, že urobí všetko za mňa: hudobný dramaturg mi zostaví playlist, a po otočení kľúčom môžem počúvať. Problémom je však to, že playlist je určený pre stotisíce poslucháčov, a preto nebude vyhovovať každému. Ideálne by bolo niečo medzi, rádio by každému automaticky hralo podľa jeho preferencií.

Technológie na to už máme, cez internet by sa to dalo realizovať. Tradičné médiá však zatiaľ nevedia alebo nechcú využiť všetky možnosti internetu a zostávajú pri svojich zaužívaných koncepciách. Fun rádio síce na internete ponúka niekoľko ďalších prúdov rôznych hudobných štýlov, ale poslucháčovi opäť zostáva iba možnosť prepnúť na „iné rádio“, neprispôsobuje sa jedno rádio jeho potrebám.

Ako si to predstavujem? Poslucháč sa bude musieť pred počúvaním prihlásiť/identifikovať, systém rozpozná jeho nastavenia, požiadavky a preferencie, podľa ktorých namixuje prúd hudby, hovoreného slova, živých vstupov, spravodajstva, a podobne. Kedykoľvek bude k dispozícii tlačidlo na preskočenie práve hranej skladby, čo systém bude zaznamenávať a takú neželanú skladbu už nebude ponúkať opakovane každú hodinu. Systém môže vyberať program napríklad podľa obľúbenosti interpreta, žánrovej príslušnosti, podobnosti záujmov jednotlivých poslucháčov. Poslucháč bude môcť okrem toho vstúpiť do archívu a vybrať si audio aj mimo automaticky vygenerovaného playlistu. Samozrejme do toho všetkého budú vkladané reklamy, ktoré prevádzku rádia zaplatia, ale tiež by sa mali prispôsobovať poslucháčovi obsahovo, ako aj spôsobom vkladania: niekomu môže vyhovovať jeden dlhší reklamný blok, inému viac kratších.

Mnohé s opísaných prvkov navrhovaného systému už fungujú v rámci existujúcich poskytovaných služieb. YouTube odporúča ďalšie videá na základe toho, čo už som tam videl, Last.fm ponúka odporúčania v oblasti hudby, ibaže samotnú hudbu neposkytuje a je nutné si ju zohnať niekde inde. Nové rádio by malo spojiť výhody vlastného hudobného archívu, rozhlasového vysielania, internetových databáz a sociálnych sietí. Hlavná nevýhoda by bola, že by to fungovalo iba cez internet, avšak predpokladám, že časom bude internet takmer všade. Aj MP3 a USB začínali najskôr na počítačoch, a teraz sú súčasťou skoro každej elektroniky.

Pridaj komentár