Oznámenie, PhD.

13. júla 2011, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Ing. Ondrej Kvasnica, PhD. Vám s radosťou oznamuje, že po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v programe Didaktika technických profesijných predmetov zakončenom obhajobou dizertačnej práce dňa 12. júla 2011 získal akademický titul doktor (philosophiae doctor, PhD.)

Pridaj komentár