Nové osobnosti – nové myslenie – nový Trenčín

3. novembra 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

novyTrencin.skStrana Sloboda a Solidarita od svojho vzniku presadzuje vlastnú Politiku otvorených dverí a túto líniu si drží aj pred komunálnymi voľbami. Je postavená na troch princípoch:

SLUŠNOSŤ | čestné postoje, dobré hospodárenie, zodpovednosť
SLUŽBA | odbornosť, viac ochoty, menej byrokracie
OTVORENOSŤ | zapojenie občanov do správy mesta, dialóg, spolupráca – nielen pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia

Z týchto základných pilierov našej politiky sa odvíjajú všetky ostatné body nášho volebného programu.

Devätnásť kandidátov SaS v komunálnych voľbách 2010 – NOVÉ OSOBNOSTI – NOVÉ MYSLENIE – NOVÝ TRENČÍN:

SLUŠNOSŤ - SLUŽBA - OTVORENOSŤ

Zmena v myslení samosprávy

Mesto musí otvorene komunikovať o svojich cieľoch a zámeroch s občanmi a nastaviť pre všetkých rovnaké podmienky, bez potreby korumpovať či inak ovplyvňovať rozhodnutia úradníkov alebo poslancov. Samospráva musí zmeniť aj svoj prístup k hospodáreniu, treba zastaviť nezodpovedné zadlžovanie mesta a nedopustiť uzatváranie nevýhodných zmlúv. Občania, ale i podnikatelia, návštevníci musia cítiť, že mesto je tu pre nich a nie naopak. Ide asi o tú najnáročnejšiu zmenu, lebo ide zmenu myslenia. Zasadíme sa o jej dosiahnutie.

Zvýšenie hodnoty mesta

Trenčín má úžasné centrum mesta, ktoré však väčšinou pripomína zaspatú perifériu. Nie je to len otázka počtu podujatí, či novej dlažby na námestí. Je to otázka systémových riešení – celkových podmienok a motivácie pre podnikanie v centre mesta. Mesto musí zmeniť atmosféru smerom k spolupráci a samospráva musí byť v tomto procese lídrom. Cestovný ruch sa musí stať merateľným zdrojom príjmov pre mesto. Budeme presadzovať také riešenia, vďaka ktorým bude Trenčín stúpať na hodnote v očiach svojich obyvateľov i návštevníkov.

Riešenie detailov

Netreba sa venovať len „veľkým“ riešeniam, ktoré si vyžadujú trpezlivosť a čas, kým sa prejavia ich účinky. Sú aj zdanlivé maličkosti, ktoré je možné urobiť ihneď a ktoré dokážu pomôcť či urobiť radosť ľuďom tu a teraz. Preto budeme v jednotlivých mestských častiach presadzovať aj tzv. malé mestské riešenia, pri ktorých sa dá aj za relatívne malé náklady zmeniť, oživiť, upraviť verejné priestranstvo, vymaľovať podchod, opraviť lavička, upraviť trasa pre cyklistov či mamičky s kočíkmi, vyčistiť špinavý kút a podobne.

Riešenia pre dôstojnú starobu

Naša populácia starne, pribúdajú nám seniori a zdravotne odkázaní občania. Sociálnu starostlivosť treba orientovať z celoročnej ústavnej starostlivosti skôr na dennú formu a ambulantnú starostlivosť o chorých a zdravotne odkázaných občanov v ich domácom prostredí. Budeme presadzovať riešenia, ktoré zabezpečia zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne odkázaných občanov.

Pridaj komentár