Nechceme zavádzať školné

29. marca 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Po zverejnení volebného programu SaS sa v médiách a medzi ľudí rozšírili niektoré zavádzajúce informácie. Okrem iného sa týkali aj návrhov v oblasti školstva.

Ústava v článku 42 garantuje bezplatné vzdelanie v základných a stredných školách. Tento stav chceme zachovať, a preto nie je pravda, že navrhujeme školné na ZŠ a SŠ. Spoplatniť by sa mohli len tie časti vyučovacieho procesu, ktoré sú nad rámec toho, čo je zapísané v štátnom vzdelávacom programe. V žiadnom prípade nie základné a stredné vzdelanie, ale to, čo je nad tento štandard.

To podstatné z nášho programu je:

  • sprehľadniť a zrovnoprávniť legislatívu a financovanie,
  • dať slobodu v nakladaní s príjmami a vo vytváraní obsahových a výkonových štandardov,
  • umožniť obsadenie učiteľských a riadiacich postov zdatnými pracovníkmi,
  • vytvoriť kontrolné a hodnotiace mechanizmy.

Vznikne tak priestor pre konkurenciu a zvyšovanie kvality vzdelávania.

Ďalšie podrobnosti odporúčame čerpať zo zdrojov SaS, nie sprostredkovane, kedy môže dôjsť k omylu.

Ondrej Kvasnica, Ing., 26r.

Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, študijný odbor kybernetika. V súčasnosti pôsobí ako konateľ firmy OKweb s.r.o. so zameraním na informačné technológie pre administratívu. Zároveň pokračuje vo vzdelávaní doktorandským štúdiom na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied MTF STU v Trnave, kde sa v rámci svojej pedagogickej a výskumnej činnosti zaoberá predovšetkým e-learningom a zavádzaním počítačovej techniky do výučby.

Článok vyšiel v časopise SaS Predstavujeme ôsmich kandidátov SaS, voľby do NR SR 12.6.2010.

Pridaj komentár