Hľadáme okrskárov pre komunálne voľby 2010

17. októbra 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

Počítanie hlasovOkrsková volebná komisia zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti, sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú dostane každý člen komisie; prvopis zápisnice bezodkladne predloží miestnej volebnej komisii, a odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci. Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 20 dní predo dňom volieb do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka. (podľa § 15 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov)

V komunálnych voľbách je ešte dôležitejšia presnosť sčítania hlasov než v iných prípadoch, ide doslova o každý jeden hlas. Pred štyrmi rokmi vo volebnom obvode Trenčín – Juh chýbalo prvému neúspešnému kandidátovi iba 8 hlasov na to, aby sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. Tento rok, prípadne v iných mestách, to môže byť ešte tesnejšie.

Strana Sloboda a Solidarita preto hľadá čestných a šikovných ľudí, ktorí by nás zastupovali v okrskových volebných komisiách a garantovali by, že voľby nebudú zmanipulované a výsledky budú reprezentovať skutočnú vôľu voličov.

Sám som bol bol predsedom okrskovej komisie počas septembrového referenda, a hoci so zámernou manipuláciou s hlasmi som sa nestretol, vyskytli sa chyby pri počítaní zapríčinené predovšetkým snahou urobiť to rýchlo. Okrskárom by mal byť človek, ktorému bude záležať v prvom rade na dobre vykonanej práci, a nie byť čo najskôr doma.

Ja osobne kandidujem v Trenčíne, ale môžete sa prihlásiť za okrskára aj v iných mestách a obciach, kde má SaS kandidátov, a tým pádom aj právo delegovať zástupcov do komisií. Registrácia prebieha na www.okrskar.sk do 25. októbra 2010.

Ak nemáte v deň volieb 27.11.2010 vážnu prekážku, využite nielen možnosť pomôcť mne a strane SaS ustriehnuť regulárny priebeh volieb, ale taktiež svoje vlastné právo dozrieť na to, že vaše volebné hlasy sa niekde nestratia.

Pridaj komentár