Digitalizácia / informatizácia / elektronizácia v praxi (na Slovensku)

14. apríla 2017, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

QR kódKolkové známky nahradili e-kolky. Už nie je treba tlačiť a distribuovať špeciálne nefalšovateľné známky. E-kolok je dlhý reťazec znakov (v mojom prípade 172), teda niečo ako bezpečné jednorazové heslo. Heslo dostanem za poplatok a keď na nejakom úrade použijem správne heslo (platné, ešte nepoužité a v správnej hodnote), poskytne mi službu. Kým boli fyzické kolky, priamo na nich bola uvedená hodnota a opakované použitie bolo nemožné tým, že sa kolky odovzdávali a znehodnocovali. E-kolok je záznam v databáze, kde je okrem iného k nemu uvedená jeho hodnota a či nebol už použitý. Heslo zložené zo 172 znakov si asi nikto len tak ľahko nezapamätá, preto sa pri kúpe e-kolku na ľahšiu manipuláciu generujú QR alebo iné kódy, z ktorých sa dá zosnímať, a tlačia sa na potvrdenia (alebo zasielajú e-mailom). Potiaľto to teoreticky všetko dáva celkom zmysel.

Potreboval som zaplatiť súdny poplatok. Kedže za informatizáciu verejnej správy som za seba zo svojich daní už zaplatil dosť, rozhodol som sa ušetriť na poštovnom či ceste na podateľňu súdu a využil som neslávnu Elektronickú schránku na portáli slovensko.sk. V tomto príbehu však prekvapivo nehrá zápornú úlohu. Naskenoval som potvrdenie s QR kódom e-kolku a pomerne bez ťažkostí ho odoslal.

Včera som od súdu dostal poštou výzvu o predloženie originálu potvrdenia o úhrade súdneho poplatku.

Digitálny líder verzus Úrady, ktoré zaostali v minulom storočí – 0 : 1
Dobrá práca!

Pridaj komentár