Byť občanovi partnerom

6. júna 2010, Ondrej Kvasnica Pridaj komentár »

PartnerstvoDostal som e-mail od potenciálnej voličky, ktorá chválila, že sa jej páči strana Sloboda a Solidarita, avšak zároveň vyjadrila isté obavy. Pridala otázku: „Čo budeme môcť urobiť my, obyčajní ľudia, keď nás sklamete?“ To ma podnietilo k hlbšej úvahe o vzťahoch medzi voličmi a politikmi.

Našla by sa aj veľmi jednoduchá odpoveď: Keď je volič sklamaný, môže dať svoj hlas v najbližších voľbách niekomu inému. To je prakticky jediné, čo zákon garantuje, na druhú stranu, pre mnohých občanov je asi aj to príliš, lebo túto možnosť nevyužívajú. Každopádne vidím priestor pre ďalšie aktivity, ktorými možno počas celého volebného obdobia sklamania riešiť, resp. im priamo predchádzať.

Vzťah voliča a politika vnímam ako partnerstvo. Keď vás partner sklame, hneď pre prvé nedorozumenie ho neopustíte a nehľadáte si náhradu. Obzvlášť, keď ide o partnerstvo založené na spoločných zásadách a hodnotách s perspektívou na dosiahnutie spoločného cieľa, je nutné si spolu v prvom rade vyjasniť situáciu, navzájom si vymieňať názory o danej problematike, robiť kompromisy.

Ja chcem byť pre svojich voličov a občanov partner. Nie iba 4 roky ticho sedieť v parlamente, ale aktívne s nimi komunikovať, zisťovať, aké sú verejné záujmy, a presadzovať ich do legislatívy. Preto týmto vyhlasujem, že ak sa stanem poslancom Národnej rady Slovenskej republiky:

  • vytvorím a budem udržiavať komunikačné kanály, ako na internete (e-mail, web, facebook, …), tak aj pre osobný styk (poslanecká kancelária, stretnutia s občanmi, …),
  • budem svojich voličov a občanov informovať o svojich aktivitách ako verejného funkcionára, ale aj zo súkromia, ak to môže mať vplyv na moje rozhodovanie ako politika,
  • budem svojim voličom a občanom načúvať, zaujímať sa o ich názory, diskutovať a prijímať ich návrhy na zmeny,
  • návrhy v súlade s našimi zásadami a cieľmi budem presadzovať na zavedenie do zákonov a praxe,
  • o nepriechodných návrhoch budem pripravený diskutovať, vysvetľovať dôvody a hľadať iné riešenia ku spokojnosti všetkých strán.

Ako si vybrať svojho politika?

Podobne ako pri partnerstve je nutné postupovať aj pri výbere svojho politika. Pokladám za veľmi nezodpovedné voliť človeka, ktorý bude ovplyvňovať budúcnosť nielen vašu, ale celej krajiny, na základe prvotných sympatií alebo nesplniteľných sľubov. Nádejného životného partnera si tiež najskôr dôslednejšie preveríte, než mu dáte svoju dôveru.

Nechápem prístup občanov, čo volia politikov, ktorí sú tam už dlhé roky, lebo si myslia, že veľa si doteraz nakradli, tak už nebudú. To je ako vydať sa za násilníka, pretože zmlátil veľa žien, tak snáď už nebude. Podľa mňa radšej dať šancu mladej neoverenej strane, obzvlášť, keď má výborný program a zásady, ktoré prísne dodržiava.

Mnohí ľudia nadávajú na politiku, sťažujú sa, že sa v nej deje stále to isté a nič sa nemení. Pritom sa však o ňu aktívne vôbec nezaujímajú, prípadne svoje názory si nechávajú pre seba a nechcú ich vyjadrovať verejne. Je nutné si uvedomiť, že politika je obrazom spoločnosti a nebude iná, ak sa o ňu všetci spolu nezaslúžime.

Pridaj komentár