Digitalizácia / informatizácia / elektronizácia v praxi (na Slovensku)

14. Apríla 2017 od Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

QR kódKolkové známky nahradili e-kolky. Už nie je treba tlačiť a distribuovať špeciálne nefalšovateľné známky. E-kolok je dlhý reťazec znakov (v mojom prípade 172), teda niečo ako bezpečné jednorazové heslo. Heslo dostanem za poplatok a keď na nejakom úrade použijem správne heslo (platné, ešte nepoužité a v správnej hodnote), poskytne mi službu. Kým boli fyzické kolky, priamo na nich bola uvedená hodnota a opakované použitie bolo nemožné tým, že sa kolky odovzdávali a znehodnocovali. E-kolok je záznam v databáze, kde je okrem iného k nemu uvedená jeho hodnota a či nebol už použitý. Heslo zložené zo 172 znakov si asi nikto len tak ľahko nezapamätá, preto sa pri kúpe e-kolku na ľahšiu manipuláciu generujú QR alebo iné kódy, z ktorých sa dá zosnímať, a tlačia sa na potvrdenia (alebo zasielajú e-mailom). Potiaľto to teoreticky všetko dáva celkom zmysel.

Potreboval som zaplatiť súdny poplatok. Kedže za informatizáciu verejnej správy som za seba zo svojich daní už zaplatil dosť, rozhodol som sa ušetriť na poštovnom či ceste na podateľňu súdu a využil som neslávnu Elektronickú schránku na portáli slovensko.sk. V tomto príbehu však prekvapivo nehrá zápornú úlohu. Naskenoval som potvrdenie s QR kódom e-kolku a pomerne bez ťažkostí ho odoslal.

Včera som od súdu dostal poštou výzvu o predloženie originálu potvrdenia o úhrade súdneho poplatku.

Digitálny líder verzus Úrady, ktoré zaostali v minulom storočí – 0 : 1
Dobrá práca!

Životopis

23. júna 2016 od Ondrej Kvasnica Žiadne komentáre »

Osobné údaje

Meno: Ing. Ondrej KVASNICA, PhD.
Dátum narodenia: 26. júna 1983
Národnosť: Slovenská
Jazyky: Slovenčina, čeština, angličtina (aktívne), nemčina (základy)

Kontaktné údaje

E-mail: Adresa je v obrázku
Telefón: +421 903 965943
Adresa: Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika

Pracovné skúsenosti

Odborná prax:

Od 2009: OKweb s.r.o.
Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Konateľ spoločnosti, IT konzultant a analytik
2007 – 2008: STORMWARE s.r.o.
Matúšova 48, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
IT konzultant: servisné výjazdy, zákaznícka podpora, školenia, testovanie produktov
2004 – 2007: TEMPEST, spol. s r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
Operátor Hotline – Zabezpečenie chodu Call Centra, preberanie nahlásených požiadaviek od zákazníka

Pedagogická prax:

2014 – 2016
a 2012 – 2013:
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
(Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií)
Kadnárova 7, 834 14 Bratislava, Slovenská republika
Učiteľ v odbore informačné systémy a služby: Bázy dát, Člen predmetovej maturitnej komisie
2011 – 2012: Spojená škola de La Salle
(Gymnázium školských bratov a Základná škola Jána de La Salle)
Čachtická 14, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
Učiteľ: Informatika
2008 – 2011: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Paulínska 16, 917 24 Trnava, Slovenská republika
Pedagogická činnosť: Informačné a komunikačné technológie vo výučbe, Kvalita školy – TQM, Úvod do vysokoškolského štúdia, Vedenie a oponovanie záverečných prác
2007 – 2008: STORMWARE s.r.o.
Matúšova 48, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Školiteľ: Ekonomický systém Pohoda
2007: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zochova 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Učiteľ odborných predmetov: Počítačové siete, Optimalizačné metódy v praxi, Automatizované systémy riadenia

Politická činnosť

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, Slovenská republika

Od 2016: Asistent poslankyne NR SR Mgr. Renáty Kaščákovej

Sloboda a Solidarita

Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

2016: Kandidát č. 73 na poslanca NR SR
2010: Kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Kandidát č. 136 na poslanca NR SR
Od 2009: Člen strany

Vzdelanie

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Paulínska 16, 917 24 Trnava, Slovenská republika

2008 – 2011: Doktorandské štúdium, Študijný program Didaktika technických profesijných predmetov
Dizertačná skúška: Inžinierska pedagogika, Psychológia, Didaktika technických predmetov
Dizertačná práca: E-learning v technických odborných predmetoch
Certificate on the foreign language competence of a PhD candidate
2005 – 2007: Doplňujúce pedagogické štúdium
Záverečná skúška pedagogickej spôsobilosti: Pedagogika, Psychológia, Didaktika odborných predmetov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, Slovenská republika

2006 – 2008: Inžinierske štúdium, Študijný program Kybernetika
Diplomová prácaInternetový portál pre štúdium účtovníctva
Záverečná skúška: Databázy riadiacich systémov, Modelovanie a riadenie výrobných systémov
2004 – 2007: Súbežné štúdium predmetov ekonomického zamerania
Záverečná skúška: Manažment, Marketing, Účtovníctvo, Finančný manažment
2001 – 2006: Bakalárske štúdium, Študijný odbor Automatizácia
Záverečná práca: Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín, Slovenská republika

1997 – 2001: Stredoškolské štúdium, Študijný odbor Gymnázium
Maturitná skúška: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Ekonomika